Seniori

 • Daska 1m: Uzvratni, povratni i natrag – minimalno 2 ½ rotacije C. Naprijed – minimalno 2 ½ rotacije B. Vijci: od 5333→, od 5233→,od 5134→(bez 5151),od 5432→.Moguće odstupanje u jednom skoku osim naprijed, ali s minimalno 1 ½ rotacijom B kod rotacija oko poprečne osi ili minimalno 1 rotacija oko uzdužne osi sa završetkom skoka na glavu.
 • Daska 3m: Uzvratni, povratni i natrag – minimalno 2 ½ rotacije B. Naprijed minimalno 3 ½ rotacije B. Vijci: od 5136→(bez 5151), od 5235→od 5335→, od 5434→.Nema odstupanja
 • Toranj 10m: Uzvratni, povratni i natrag – minimalno 2 ½ rotacije B. Naprijed minimalno 3 ½ rotacije B. Vijci: od 5136→ (bez 5151), od 5235→od 5335→, od 5434→ .Skokovi iz stoja: od koeficijenta 2,5→. Nema odstupanja.
 • Sinkro skokovi: Za drugi dio programa vrijede pravila s daske 3m, odnosno tornja 10m.Nema odstupanja.

Seniorke

 • Daska 1m: Uzvratni, povratni i natrag –minimalno 1 ½ rotacija B. Naprijed- minimalno 2 ½ rotacije B. Vijci: od 5333→,od 5233→,od 5134→(bez 5151),od 5432→.Nema odstupanja.
 • Daska 3m: Uzvratni, povratni i natrag-minimalno 2 ½ rotacije C. Naprijed- minimalno 2 ½ rotacije B. Vijci: od 5333→,od 5233→,od 5134→, od 5432→.Nema odstupanja.
 • Toranj: Uzvratni, povratni i natrag – minimalno 2 ½ rotacije C. Naprijed minimalno 3 ½ rotacije C. Vijci: od 5134→, od 5233→, od 5333→, 5432→.Skokovi iz stoja: od koeficijenta 2,4→ Nema odstupanja.
 • Sinkro skokovi: Za drugi dio programa vrijede pravila s daske 3m, odnosno tornja 10m.Nema odstupanja.

→ oznaka koja znači „nadalje“ i odnosi se na niz u Koeficijentima Fin-e iz 2009.g

 • Ako sportaš napravi normu zadanu od strane HSSV-a uz gore navedeni program moći će nastupiti na EP, SP, SK ,MI, UNI (ZA MI i UNI program za toranj biti će naknadno izrađen jer se može skakati i s visina 7, 5m te 5m).
 • Sportaš nastupa na velikim natjecanjima na disciplinama na kojima je napravio normu.
 • Ako sportaš ima manja odstupanja od norme, a ima program, konačnu odluku o njegovom nastupu na natjecanju donosi Stručna komisija.
 • Norma za toranj za nastup na EP, SP i SK, da bi bila priznata, mora se postići isključivo na 10m.
 • Na JPH priznati će se seniorska norma u disciplini daska 3m sinkro skokovi ukoliko skakačice:
  • izvode skokove iz 5 različitih skupina
  • udovoljavaju gore navedenim programima za tu disciplinu
 • Ako nitko od sportaša ne napravi normu, samo uz odobrenje Stručne komisije, na natjecanje će moći ići onaj sportaš koji ima program i najmanje odstupanje.
 • Sportaši koji od 1. siječnja tekuće godine naprave normu sa zadanim programom biti će uvršteni u reprezentaciju i upisani na web stranici Saveza.