Prijavu i registraciju vrše isključivo klubovi za skokove u vodu