Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštovanja i suradnje te sukladno čl. 5. st. 1. Zakona ¨obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu  kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom¨.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjev službeniku za informiranje Hrvatskog saveza za skokove u vodu

Službenica za informiranje

Marina Novosel, mag.comm.
Telefon: 099 2011 255
E-mail: info@skokovi.hr

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

  1. Putem pošte na adresu: Haulikova 6, 10 000 Zagreb
  2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje
  3. Putem elektronske pošte e-mail: info@skokovi.hr
  4. Putem telefona na broj: 099 2011 255

Obrasci

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Hrvatski savez za skokove u vodu ima pravo na naknadu stvarnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (N.N. 12/14 I 15/14).

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Godišnje izvješće